Universella Halvautomatiska Trådbondare - F&S Bondtec

Den nya 56XX-serien har de mest flexibla maskinerna på marknaden. De är lätta att använda och programmera, hög automatiseringsnivå i maskinen gör dem till det perfekta valet för prototyptillverkning, små serier och reparationer.

  • Byte av huvud 1-2 minuter
  • Motordriven i alla axlar x, y, z och p
  • Programmerbar för automatiskt läge
  • Ball-Wedge bondhuvud
  • Wedge-Wedge bondhuvud
  • Deep Access Wedge bondhuvud
  • Thick wire bondhuvud
  • Helautomatisk Pull/shearprovare
  • Pulltest- Sheartest- och Peeltesthuvuden

5610 - Trådbondare - Ballbond

Programmerbar och lättanvänd, tillåter ett obegränsat antal bondningar och  bumpar som kan programmeras. Förprogrammerade justeringspunkter är riktade genom kamerans hårkorsinriktningssystem, de programmerade bondningarna och bumpar utförs automatiskt.

5630 - Trådbondare - Wedge-wedge

Wedge/wedgebonder och drag/skjuvprovare kombinerad i en maskin. Överbrygger klyftan mellan manuell och automatisk bondare från F&S Bondtec. 360o roterande bondhuvud. Al/Au tråd från 17,5 upp till 75µm, 60 eller 100KHz ultraljudssystem, arbetsområde 100x100mm, Z-slaglängd av roterande bondhuvud 60mm,
integrerad PC med 15” TFT plattskärm, värmekontroll och olika hållare för arbetsmoment. Mikroskopkamera med hårkors för valt mål och programmering.

5632 - Trådbondare - Deep Access

Den halvautomatiska Wedge/Wedge Deep access bondern 5632 fyller gapet mellan den manuella Wedgebonderserien 53xx till den automatiska 58XX Serien från F&S

5650HR - Heavy Wire Ribbon Trådbondare

Det mest kostnadseffektiva och flexibla alternativet till en automatisk bonder!
Aluminium Ribbon (band) Dimensioner:

W=40–120 mil (1000-3000µm),
T=4–12 mil (100–300µm)

5650 - Tjocktrådbondare

Inom några minuter, utan verktyg eller justeringar, är Bondern omvandlad till en pull/shear-testare. Bondade delar kan testas omedelbart.
Bondtrådar från 100-500µm i tjocklek för kraftapplikationer eller där man behöver
större strömmar.

5600C - Pull/Shear tester

Kamerabaserad pull/sheartester för automatisk testning utan operatörsinverkan. Denna maskin räknar även ut de verkliga pulltestvärdena för 1:a och 2:a bond.
Att byta huvud mellan de olika bond/testteknikerna tar bara ca 2 minuter.

5600CS - Pull/Shear tester

Kamerabaserad pull/sheartester för automatisk testning utan operatörsinverkan. Denna maskin räknar även ut de verkliga pulltestvärdena för 1:a och 2:a bond.
Att byta huvud mellan de olika bond/testteknikerna tar bara ca 2 minuter.