Resistanssvetsning

En av de vanligaste svetsmetoderna är Resistanssvetsning eller motståndssvetsning. Metoden används för små till stora applikationer för att svetsa samman olika matrial. 
För reparationer, kvalitetskontroller och felanalys används ett de-lidder-system som tar bort locken från hermetiskt tillslutna förpackningar med fräsning och lämnar ingen dimensionsförändring av paket efter operationen vilket gör det möjlig att återanvända samma kretsar.