Lasermärkning

Lasermärkning är en ren, snabb och kontaktfri process som bygger på den intensiva hettan från en fokuserad laserstråle för att permanent markera ytan. Märkningen kan anta många former som svart förkolning, blekning eller ändring av färgen i materialet, fysisk förändring av yta, kontrollerad ändring av ytan genom smältning eller en kombination av dessa processer.