Läcktestning - NorCom System

NorCom erbjuder den mest avancerade och automatiserade metoden för att utföra läcksökning av hermetiskt slutna elektroniska kapslar. Både stora och små läckor kan testas samtidigt i systemet.

  • Kalibrering och inställning i ett steg
  • Testar samtidigt fina och grova läckor
  • Mil std. godkänd

NorCom 2020 -  Det mest avancerade Läcktestsystemet

NorCom 2020 erbjuder automatisk in-line, full matrisläcksökning av hermetiskt slutna mikroelektronik- och optoelektronikkomponenter